Przebudowa drogi powiatowej Zabrodzie - Adelin - utrudnienia w ruchu, objazd

Data: 26.09.2023 r., godz. 16.00    848
Informujemy, że od dnia 28 września 2023 r. zaplanowane jest rozpoczęcie robót budowlanych inwestycji pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z droga powiatową Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórka i budową infrastruktury technicznej”.

Informujemy, że od dnia 28 września 2023 r. zaplanowane jest rozpoczęcie robót budowlanych inwestycji pn.: 

„Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z droga powiatową Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórka i budową infrastruktury technicznej”.

Na czas realizacji inwestycji, której zakończenie przewidziane jest na maj 2024 r. wprowadzona zostaje czasowa organizacja ruchu wyznaczająca objazdy wg. załączonych schematów graficznych różniących się w zależności od etapu realizacji robót. Obowiązujący schemat objazdu będzie wyznaczany odpowiednimi tablicami w miarę postępu prac. 

Przewidujemy, że roboty rozpoczną się począwszy od skrzyżowania przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu. 
Dojazd do posesji i obiektów użyteczności publicznej będzie zapewniony. Pozostałych użytkowników drogi uprzejmie prosimy o stosowanie się do wyznaczonych objazdów.

Informujemy przy tym, że zakres zadania inwestycyjnego przewiduje gruntowną przebudowę i rozbudowę drogi wraz z sieciami uzbrojenia terenu, w szczególności budowę 2 rond na skrzyżowaniach, znajdujących się na początku i na końcu odcinka o długości ponad 2,8 km oraz przebudowę przejazdu kolejowego.
W ramach inwestycji wykonana zostanie m.in. nowa jezdnia, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz zjazdy do przyległych nieruchomości.

Wykonawcą robót jest firma Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Sp. J. z Wołomina. Nadzór Inwestorski prowadzi WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. z Ostrołęki. 

Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Projekt COR - strony 10-11-1.jpg (681 KB)

Projekt COR - strony 10-11-2.jpg (651 KB)