Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Data: 31.10.2023 r., godz. 09.15    Liczba odwiedzających: 322

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o zamiarze i przystąpieniu do opracowania zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 oraz o zamiarze, przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie: zmieniających plany ochrony dla rezerwatów przyrody: Baranie Góry, Olszyny Rumockie, Dąbrowy Seroczyńskie, Dolina Wkry, zmieniających plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Dolnego Bugu PLB140001, Dolina Środkowego Świdra PLH140025, Forty Modlińskie PLH140020, Ostoja Nadbużańska PLH140011, Ostoja Nowodworska PLH140043, Poligon Rembertów PLH140034, Puszcza Biała PLB140007, a także ustanawiających plany ochrony dla rezerwatów przyrody: Rudka Sanatoryjna i Przełom Witówki oraz plan zadań ochronnych dla obszaru Bory bagienne i torfowiska Karaska PLH140046.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000