Zaproszenie na LXII Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie - 29 marca 2023 r. godz. 13.00

Data: 17.03.2023 r., godz. 10.00    Liczba odwiedzających: 50

W dniu  29 marca 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się LXII Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie, w sali konferencyjnej powiatu Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2. 

Porządek obrad LXII sesji Rady Powiatu w Wyszkowie

 1. Otwarcie LXII Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu wyszkowskiego za 2022 rok.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wyszkowskiego za rok 2022.
 7. Informacja z działalności bieżącej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (styczeń-luty 2023 r.)
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2022.
 9. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności za rok 2022.
 10. Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa z działalności za rok 2022.
 11. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej z działalności za rok 2022.
 12. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z działalności za rok 2022.
 13. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2023 rok;

b) w sprawie wystąpienia Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie drugiego oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale; 

c) w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie na kadencję 2019-2023;

d) w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie;

e) w sprawie rozpatrzenia petycji;

f) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2023 – 2027;

g) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2023 r.                                                       

    14.  Sprawy różne.

    15.  Zamknięcie obrad.

 

                                                                               - w podpisie - 

                                                                     Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                              Ewa Bartosiewicz