Zaproszenie na LXVII Zwyczajną Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data: 19.09.2023 r., godz. 10.59    Liczba odwiedzających: 125

W dniu 27 września 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się LXVII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2. 

Porządek obrad LXVII Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie:

 1. Otwarcie LXVII Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
 3. Przyjęcie protokołów z LXV i LXVI Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
 5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie za I półrocze 2023 r.
 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Cypriana Norwida 
  w Dębinkach  za I półrocze 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/337/2023 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/346/2023 Rady Powiatu 
  w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

 

                                                                               - w podpisie - 

                                                                     Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                              Ewa Bartosiewicz