BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Liczba odwiedzających: 2893

BIURO RZECZY ZNALEZIONCYH

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2 pok. 3

tel. 29 74 359 03

osoba prowadząca: Joanna Wiszowaty – główny specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju

godziny pracy: 8:00 – 16:00

Do Biura rzeczy znalezionych przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Powiatu Wyszkowskiego lub znalezione przez osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Wyszkowskiego.

Rzeczami znalezionymi są: pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość historyczną, naukową lub artystyczną.

Starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura rzeczy znalezionych powinny:

określić rzecz wraz z dokładnym opisem (wygląd, znaki szczególne, ilość itp.);
określić okoliczności zgubienia rzeczy (data oraz miejsce zgubienia);
przedstawić dowody mogące potwierdzić prawo do zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).