„Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek"

Liczba odwiedzających: 503

W ramach rozbudowy drogi powiatowej zaplanowano m.in.:

  • wymianę  konstrukcji drogi powiatowej z jednoczesną korektą geometrii,
  • wykonanie systemu odwodnienia wraz z przepustami, drenami i kanalizacją deszczową,
  • wykonanie skrzyżowań z drogami publicznymi,
  • wykonanie chodników na terenie zabudowy,
  • wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej,
  • wykonanie kanału technologicznego.

 

Szacowana wartość zadania wynosi: 11 000 119,20 zł

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: 10 124 119,19 zł

Partycypacja Gminy w wysokości: 404 000,00 zł

Wkład powiatu wyszkowskiego: 472 000,01 zł

 

Budowa drogi powiatowej Nr 4405W przyczyni się znacznie do poprawy bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników zarówno pieszych, rowerzystów jak i kierowców.

 

Wykonawca robót budowlanych: INVEST AG Sp. z o.o.,

Wartość podpisanej umowy : 10 656 967,57 zł

Termin wykonania: 29 września 2023 r.