Cel projektu

Liczba odwiedzających: 348

znaki_strona.jpg (17 KB)

„Budowa DP nr 4421W od węzła „Mostówka” na DK S-8 do działki ew. nr 10/1 położonej w m. Mostówka”

Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie parametrów technicznych drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka, podniesienie spójności sieci dróg powiatu, a także poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa stanu drogi wpłynie również na łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych, położonych na terenie Powiatu Wyszkowskiego.
W ramach inwestycji zostanie wykonane m.in.:
- budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6m i długości 1 528,22 mb wraz z obustronnymi poboczami
- wybudowanie ścieżki pieszo – rowerowej,
- wybudowanie systemu odwodnienia - rowów wraz z przepustami pod zjazdami,
- wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej, " wybudowanie zjazdów publicznych i indywidualnych,
- wybudowanie kanału technologicznego,
- wybudowanie zatoki parkingowej,
- wybudowanie odcinka chodnika, łączącego istniejący chodnik w rejonie węzła Mostówka
z projektowaną ścieżką pieszo-rowerową.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

DOFINANSOWANIE: 4 733 901,44 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 5 917 376,81 zł