Nagroda Starosty Powiatu Wyszkowskiego za rozwój i promocję powiatu w roku 2022

Liczba odwiedzających: 2077

Starosta Powiatu Wyszkowskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie Nagrody za rozwój i promocję powiatu w roku 2022.

Zgodnie z regulaminem, nagroda może być przyznana za całokształt działalności wpływający na rozwój i promocję Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć i działań podejmowanych w roku 2022. 

Nagroda zostanie przyznana w 5 kategoriach:
1) kultura i sztuka
2) kultura fizyczna i sport
3) pomoc społeczna i zdrowie
4) działalność społeczna i wolontariat
5) rozwój gospodarczy powiatu

W kategoriach 1-4 zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości:
1 nagroda - 3.000,00 zł
2 nagroda - 2.000,00 zł
3 nagroda - 1.500,00 zł

W kategorii "rozwój gospodarczy powiatu" zostaną przyznane trzy nagrody w postaci pamiątkowych statuetek.

Nagroda może być przyznana na wniosek pełnoletnich mieszkańców Powiatu, organów administracji samorządowej z terenu Powiatu, organizacji pozarządowych i osób prawnych mających swoją siedzibę i działających na terenie Powiatu. Uprawniony wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek z danej kategorii.

Termin składania wniosków upływa 14 marca 2023 r. o godz. 16.00.
Wnioski w sprawie przyznania Nagrody należy składać do siedziby Starostwa Powiatowego w Wyszkowie – Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. 39 (kancelaria) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nagroda Starosty Powiatu Wyszkowskiego za rozwój i promocję powiatu w roku 2022”.

Nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali 21 marca 2023 r.

Wszelkich informacji dot. procedury i składania wniosków udzielają:
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Ewa Michalik, tel. 2974325902, e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
oraz pracownicy wydziału PR, tel. 297435903, promocja@powiat-wyszkowski.pl

Regulamin Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego za rozwój i promocję powiatu w roku 2022 - kliknij by pobrać

Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego za rozwjój i promocję powiatu w roku 2022 - kliknij by pobrać
Uwaga! Do wniosku koniecznie jest dołączenie klauzul RODO i min. dwóch zdjęć kandydata!

 

329683971_789538048671949_3784061495135223254_n.jpg (261 KB)