Ekologiczny piknik rodzinny w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie

Liczba odwiedzających: 233

wfos-logo.png (9 KB)

Powiat Wyszkowski uzyskał dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 30 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Ekologiczny piknik rodzinny”  w ramach projektu pn. „Ekologiczny piknik rodzinny w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie”

Kwota dofinansowania zadania z WFOŚiGW w Warszawie 30 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania 30 000,00 zł

baner.jpg (146 KB)

1 czerwca 2023 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie odbył się Rodzinny Piknik ekologiczny promujący proekologiczne postawy, pogłębiający wiedzę o środowisku przyrodniczym, problemach wynikających z antropopresji i sposobach jej ograniczania, a także działaniach propagujących styl życia zero waste i ekologiczną dietę.

Głównym punktem pikniku były prezentacje Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej "Klatrat". Piknik zainaugurował pokaz chemiczny zaprezentowany przez Lucjana Staszewskiego - absolwenta Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, w latach 2005 - 2008 kierownika sekcji pokazów Chemicznego Koła Naukowego “Flogiston”, obecnie doktoranta w Instytucie Przemysłu Organicznego i stałego współpracownika Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie. Naukowiec ciekawie omówił i widowiskowo zademonstrował generowanie energii. m.in. energię jądrową oraz zaprezentował różne reakcje chemiczne.

Na pikniku dostępnych było pięć stanowisk edukacyjnych poświęconych głównym zagadnieniom z zakresu ochrony środowiska i ekologii - stacje poruszające następujące zagadnienia: 

  • segregację i recykling odpadów, opakowania i tworzywa sztuczne, „drugie życie” przedmiotów eko – art.,
  • ochrona powietrza, smog, odnawialne i nieodnawialne źródła energii,
  • ochrona i oczyszczanie wody, badanie składu wody i metody jej oczyszczania, ekokosmetyki,
  • bioróżnorodność w przyrodzie, obserwacja preparatów roślinnych pod mikroskopami,
  • ekologia i zdrowie, żywność ekologiczna i jej wpływ na zdrowie, eko – porady żywieniowe i dietetyczne, sport i ekologia, gdzie studenci oraz doktoranci z różnych wydziałów Politechniki Warszawskiej i innych warszawskich uczelni przeprowadzili eksperymenty oraz gry i zabawy w których uczniowie mieli możliwość udziału. 

Na pikniku znajdowało się stoisko promujące działalność Nadleśnictwa Wyszków oraz bufet – stoisko z przekąskami i napojami gdzie uczestnicy pikniku mogli własnoręcznie zrobić przekąski w stylu „zero waste” razem z Panią dietetyk Katarzyną Puścian. Konsultacja z dietetykiem połączona z analizą składu ciała, problemami marnowania żywności oraz sposobu na niemarnowanie żywności.

Podczas pikniku przeprowadzono konkursy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
Zwycięzcom wręczono dyplomy oraz upominki m.in. pen-drivy, książki Petera Wohllebena znanego niemieckiego leśnika i pisarza popularnonaukowego, działacza na rzecz ochrony przyrody i popularyzatora wiedzy o lasach i zwierzętach oraz opakowania nasion łąki kwietne

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem całej społeczności szkolnej. 

piknik (3).JPG (9.01 MB)piknik (2).JPG (8.83 MB)

piknik (1).JPG (9.56 MB)piknik (4).JPG (7.86 MB)piknik (5).JPG (8.67 MB)