Regulamin przyznawania stypendium im. Jerzego Różyckiego

Liczba odwiedzających: 148

Stypenidum Różycki poziom (600 x 400 px).jpg (58 KB)

28.02.2024 r. Rada Powiatu w Wyszkowie ustanowiła Stypendium im. Jerzego Różyckiego! Pielęgnujemy pamięć o wybitym kryptologu, wyszkowskim maturzyście, jednym z trzech pogromców niemieckiej maszyny szyfrującej Enigmy.

Stypendium dedykowane jest uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski, którzy zostali laureatami olimpiady matematycznej lub osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,00 z dwóch przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym (matematyka, fizyka lub chemia) i posiadają osiągniecia na szczeblu co najmniej powiatowym w olimpiadach, konkursach i turniejach związanych z ww. przedmiotami lub wykazujących aktywności w dziedzinie kryptologii.

Stypendium będzie przyznawane w formie pieniężnej do wysokości 2.000,00 zł, do złożenia wniosku o wyróżnienie uprawniony jest dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Szczegóły i regulamin - kliknij by pobrać