Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Liczba odwiedzających: 90

nck.jpg (148 KB)program.png (4 KB)

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 3 

Kierunek interwencji 3.2 zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia bibliotek szkolnych  i pedagogicznych oraz realizacja działań promujących czytelnictwo

Powiat Wyszkowski w 2023 r. pozyskał dotację celową w wys. 24000 zł na zakup książek i wyposażenia do bibliotek szkolnych  II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie i Technikum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2, dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Całkowita wartość zadania, przy wkładzie własnym Powiatu wyniosła 30 000 zł.

W ramach programu zakupionych zostało 724 książki, dwa zestawy komputerowe i drukarka oraz dwa stoły i 15 krzeseł do bibliotek szkolnych.